Artsobservasjoner

søndag 13. juni 2010

Zoologisk forening på Museets dag på Agder naturmuseum søndag 13. juni

Bjørn Berntsen og Nils Arnt Nilsen på stand for zoologisk forening, varierte aktiviteter med stålorm, pattedyr, snegler, insektfelle for insekter ulike spørrekonkuranser.
Oversikt over standen med Janicke Nicolaisen i en liten pause i strømmen av ivrige besøkere.

Janicke hadde insekter og edderkopper som tema, barna fikk lage sitt eget dyr!
Janicke viser fra en edderkopp og et insekt, korrekt med hhv 4 og 3 beinpar plassert på rett kroppsdel!
Nærbilde av insektet og edderkoppen!
Charlotte på stand med en trengsel av ivrige besøkere!
Bestemmelse av hodeskaller av pattedyr var temaet!
Agder naturmuseums zoolog Roar Solheim (i rød jakke) og Beate Strøm Johansen (museumspedagog og initiativtager til zoologisk forenings Barnegruppe) veileder besøkende i sporavstøping. I bakgrunnen Jorun Larsen fra Grønn Hverdag.
Nils Arnt vikarierer for Asbjørn som hadde en konkurranse i artsbestemming av fugl!
Peter Valeur (tidligere konservator i zoologi på museet) besøkte standen vår.
Per Larsen fra Agder Botaniske Forening hadde en flott konkurranse med bilder av norske villplanter!
Zoologisk forening bidro med masse aktiviteter på en vellykket museets dag.
Neste søndag (20. juni) er det Ranøyadagen. Vi har ei flott foreningshytte der ute og skal være med nye aktiviteter, velkommen!
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: