Artsobservasjoner

søndag 27. juni 2010

Dagens art: Haukugle (27. juni)

Haukugle 22. mai 2010 i Bykle. Haukugla er en sjelden hekkefugl på Agder. Bare spredte hekkefunn er registrert i nyere tid. Spennende observasjon! Jeg og Øyvind Lie var tilbake i området to dager seinere. Øyvind hadde sett en ukjent fugl området 21. mai, som viste seg å være ei haukugle. Haukugla (to stykker) ble observert i samme område som sist.
Haukugla er som regel lett å få øye på der den sitter i toppen av et tre.
Haukugla har lang kileformet stjert.
Her har den satt seg i ei gammel furu i fjellbjørkeskogen.

Jeg hørte den "synge", der jeg stod under den i ei gigantisk furu.

Observasjonen var så interessant at jeg var tilbake i området 5. juni. Haukugla holdt til i nøyaktig samme området og varslet innefor et område på rundt hundre meter.
Haukugla på en av sine utkikksplasser.
Rister litt på fjærene for å få dem på plass!
Begge fuglene var til stede nå også, men noen unger ble ikke observert!
Det var mye lemen i området, vi så og hørte dem hele tida.

Haukugle setter sitt skarpe blikk mot fotgrafen!
Varling om at det er fare på ferde, uglene spilte også skadet - nok en indikasjon på at det var hekking på gang!
Vi fant ei innhul gammel furu i området, en mulig hekkeplass!

Haukugla i ei utgammel stor furu!
Stilstudie!
Jeg gjorde et siste forsøk på å konstatere hekking 6. juni.
...men resultatløst!
Jeg trakk meg tilbake for ikke å forstyrre uglene. Sannsynliheten for at de hadde unger i området er stor - første registrerte hekking i Aust-Agder siden 1980-tallet?
Mer om status for haukugla kan du finne på hjemmesida ti NOF, Aust-Agder , http://www.agderfugl.net/
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: