Artsobservasjoner

tirsdag 8. juni 2010

Salamanderprosjektet

Stokkandhunn i salamanderdammen på Odderøya.
Agder naturmuseum, Naturvernforbundet i Kristiansand og Norsk Zoologisk Forening, Kristiansandsavdelingen skal sammen med Kristiansand kommune, Parkvesenet foreta en opprensking av salamanderdammer i Kristiansand som en markering av Naturmangfoldåret 2010. Her er Beate Strøm Johansen, initiativtaker til prosjektet i gang med å undersøke Salamanderdammen på Odderøya - en velkjent lokalitet for småsalamander i Kristiansand.

Salamanderdammen er i ferd med å fylles opp med kvist og kvas, som gjør den mindre egnet som yngledam for salamandere. Dammen trenger en restaurering/opprenskning - og er valgt ut som en av tre-fire dammer i Kristiansand som prioriteres rensket!
Endre Wrånes fra Naturvernforbundet har utstyrt seg med vadebukse og gir alt i undersøkelsen av salamandere.
Det var masse skrot i dammen, her et ølglass - vi fant også Campingstol i dammen. Holder vadebuksa tett?
Nei, like godt å gjøre det grundig - en svømmetur over til andre sida!
Han fant også ei flaske, men desverre tom!
Det var ikke så lett å undersøke salamanderforekomsten fra bredden. Her ute gikk det mye bedre med opptil 4 salamandere i et z-sveip (en standard metode i salamanderundersøkelser).
Charlotte og Mia er ivrige og hjelper til, men Anita følger med!
Mia, Charlotte, Ida og Anna teller opp fangsten. Barnegruppa i Zoologisk var godt representert. Resultatet ble 8 hunner og 11 hanner. Langt færre en før damområdet ble benyttet som konsertlokale for Quart-festivalen. Salamanderene er landdyr som holder til i de nærmeste omgivelsene til dammen. Hvor mange som ble trampet i hjel under konsertene vet vi ikke!
Etter at vi hadde undersøkt salamanderdammen, dro vi høyere opp på Odderøya for å undersøke neste dam, Myrdammen. I den tørre sommeren var det lite vann i dammen, men vi fant mange salamandere - vi fant 14 hunner og 15 hanner i den lille dammen. Salamanderene var tydelig mindre her oppe - kan des skyldes at dammen var kaldere og mer skyggelfull? Mia , Beate, Endre og Brit (fra venstre mot høyre).
Endre vil søke etter salamandere lenger ut i dammen - tett bevokst med bukkeblad i blomst.Brit Johnsen (Naturvernforbundet) assisterer Endre.
Mia viser fram deler av fangsten!
Beate og Mia teller opp salamandererene!
Nærkontakt med salamander!
Nærkontakt med salamander 2!
Vi har også planer om å restaurere Stadiondammen, og Hamreheiadammen på Lund. Kanskje også dammen på Fantholmen i Bertes.
Disse dammene skal vi kikke nærmere på seinere i juni - har du lyst til å bli med ta kontakt med Beate på Agder naturmuseum.
Disse var med: Endre Wrånes og Brit Johnsen fra Naturvernforbundet i Kristiansand. Barnegruppa til Zoologisk var godt representert med Anita Haukvik som hadde med seg Anna og Ida, Beate hadde fått med seg Mia og Camilla.
Dette er den andre turen vi har hatt for å undersøke damm er vi mener trenger å restaureres i Kristiansand. Referat fra den første turen finner du på hejmmesida til Naturvernforbundet i Vest-Agder se http://naturvernforbundet.no/vest-agder/.
Tekst og foto: Asbjørn Lie, Odderøya 7. juni 2010.

3 kommentarer:

AnitaH2 sa...

Kjempegøy å se! Takk for en fin tur!

Alexander S. Svendsen sa...

Hei! Alexander Svendsen her. Om disse prosjektene fremdeles er i gang ønsker jeg gjerne å være med på registrering og rensking av dammer i Kristiansand. Jeg er ikke enda medlem i naturvernforbundet men ønsker å bli det. Jeg er salamandervenn og har dyp kunnskap om feltet. Om dere trenger frivillige er det bare å kontakte meg. Jeg vil også prøve å ta kontakt med Beate på Agder naturmuseum. Blir glad for tilbakemelding! :D

Kontakt meg på tlf: 90 05 09 69

Kristiansand Zoologiske Forening sa...

Hei hyggelig, Norsk Zoologisk Forening, Sørlandsavdelingen rensker en hagedam på Søm hvert år. Dette tilfellet var et prosjekt hvor vi og naturvernforbundet undersøkte tre dammer i kommunen før rensking av dammene! Mvh Asbjørn

Hvis du vil bli medlem av NZF gå inn på www.zoologi.no og meld deg inn der.