Artsobservasjoner

onsdag 30. juni 2010

Dagens art: Havniøye (30. juni)

Hva er dette som svømmer i overflaten i båthavna på Natvik nær utløpet av Nidelva ved Arendal? Jeg kjente den igjen som et niøye, men hvilken art? Den var nok rundt en halv meter lang.
Dette bilder viser "øynene" tydeligere. De syv bakerste er gjelleåpninger, så kommer øyet, så kommer "neseåpningen" - altså ni øye. Den mørke brun-olivenfargede marmoreringen på ryggen gjør at den ikke kan forveksles med noen andre niøya-arter - i følge Pethons Fiskebok.
Arten kan blir opptil 90 cm og veie rundt 2,5 kg.

Fint at jeg stod klar med kameraet da den dukket opp. Inne i båthavna svømte det en stor stim med sørv. En art innført til Sørlandet trolig med tyske sportsfiskere som har brukt den som agn. Noen rømmer og skaper problemer for økologien i Sørlandske elver og fiskevatn.
Elveniøye har til en gruppe primitive kjeveløse fisker, som går opp i elvene våre for å gyte (anadrom). Artige fiskeobservasjoner! Ikke nok med det - inne i vannvegetasjonen stod det noen små gjedder - på jakt etter sørv? Ikke dagligdags for en Kristiansander, ferskvannsfiskefaunaen er tydeligvis rikere lenger mot øst.
Tekst og foto: Asbjørn Lie (Natvik 30. juni 2010).

Ingen kommentarer: