Artsobservasjoner

torsdag 24. juni 2010

Salamanderprosjektet 22. juni

Beate Strøm Johansen har trukket i vadebuksa for å gjøre en siste undersøkelse av salamanderende i Hamreheiadammen. Denne gang har hun fått med seg Sheryl McDonald, Jonatan og Rebekka. Jonatan skal være med på Agder naturmuseum i sommer.
Bredden er så tilgrodd at Beate må lenger ut i dammen for foreta standard z-sveip.
Dammen ligger like ved blokka på toppen av Hamreheia.
Gulldusk blomstret flott i kanten av dammen.
Vi fant bare to småsalamandere, ei hu og en hann, i tillegg en larve fra årets produksjon. Det var vanskelig å hove på grunn av mye nøkkeroser. Vi fant også hesteigle i dammen.
Det hekker steinskvett på toppen av heia.
En neslesommerfugl sitter og varmer seg på berget ved dammen. Det er et ganske variert og rikt dyreliv i slike grønne lunger i boligområdene rundt Kristiansand.
Vi har forflyttet oss til Stadiondammen, som nå er nesten helt gjengrodd med vegetasjon.
Bare et lite vannspeil var åpent i kanten av dammen. Tidligere var hele det grasgrønneområdet en åpen dam som ble brukt til å bade i - og det ver var store mengder salamandere i dammen.

Men enda i dag var det mye salamandere i dammen. Beate og Jonatan fikk hele 19 hanner og 36 hunner av småsalamandere på fire sveip med hoven. Det er enda mye salamandere i dammen, men neppe slik det var tidligere. Det skal det bli endring på, i samarbeid med Parkvesenet i Kristiansand kommune, Naturvernforbundet, Zoologsik forening og Agder Naturmuseum skal dammen renskes opp til høsten. Småsalamanderene er da krøpet på land, og det er den este tida for skjøtsel, rensking av dammer.
Salamanderene ble samlet i en balje, talt opp og sluppet ut igjen.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: