Artsobservasjoner

mandag 28. juni 2010

Glimt fra min filmdagbok i Beverdalen, DESEMBER-09

(Fortsettelse fra forrige blogg, fra nov-09)

Tekst og foto (tatt ut av film) av Arve Henriksen

Desember 09 i Beverdalen var nokså kald,
og ble begynnelsen på en lang og kald vinter...

Jeg prøvde her isens styrke, men foreløpig for tynn til å holde meg...

Isen la seg tidlig i desember, men beveren kom fortsatt opp...

Ei av de store ospene beveren har gnaget ned lenger oppe i åsen...

De første snøfillene dalte lydløst ned i Beverdalen.
Det er alltid spesielt med det første snøfallet...

Tjønna lenger nede i dalen er nesten igjennfrosset,
og det ble de neste dagene lett snøfyk med kald nordavind,
men vakkert...

Den gamle dammen var helt igjennfrosset,
og uten bever denne vinteren...

Men oppe v den nye dammen holdt beverene åpningene oppe så lenge de kunne,
og på bildet kan vi se siste spor/hull i isen etter av beverene (17 desember)
Etter dette ble beverene innestengt, og måtte da begynne på matlageret...

Mer snø kom,
og her ses haresporene rundt ei av de store ospene beverene har feldt...

Harelort v ei av ospegreinene.
Det var tre forskjellige størrelse på haresporene,
så da holdt det seg minst tre harer her...

Gnag på osp av bla hare.
Rundt ospene var det også spor av både elg, mus og rådyr!


Ei ung elgku beiter like v beverhogsten.
Det holdt seg også en voksen elgokse i området.
Men jeg var spent på åssen vinteren ville bli,
av hensyn til når beverene ville komme ut igjen....

Fortsettelse på neste blogg fra januar-10, følger........
Ingen kommentarer: