Artsobservasjoner

onsdag 7. juli 2010

Dagens art: Engsmyger (7. juli)

Engsmyger en liten dagsommerfugl med spesiel vingeføring når den sitter, forvingene er vinklet i forhold til bakvingen. Det er sommer og den er vanlig å se i veikanter. Her suger den nektar fra rødkløver.
Her på en myrtistel i veikanten inn mot Terjevann 4. juli 2010. Larvene lever på gras (rapp eller svingel), og arten er utbredd i det meste av Sør-Norge.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: