Artsobservasjoner

lørdag 31. juli 2010

Dagens art: Berghumle (31. juli)

Berghumle, Bombus monticola, på matsøk oppe på Urarvassnuten i Bykle, 25. juli 2010.

Her oppsøker den fjelltjæreblom, den var stadig på farta og var borte like for som den kom.

Berghumle likner veldig på lapphumle, Bombus lapponicus, men skilles fra denne med sin reint røde bakkropp. Lapphumla er gulaktig på de to bakerste bakkroppsleddene. Å bestemme insekter ut fra bilder er ikke alltid det enkleste!

Kilde: Humlor av Gøran Holmstrøm
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: