Artsobservasjoner

mandag 19. juli 2010

Vinterveden er på plass på Randøya

Nils Arnt Nilsen har vært og hentet 54 vedsekker som har ligget til tørk hos Bjørn Berntsen i Søgne . Resultatet av skjøtselen i blomsterengene på Flekkerøya i vår.
Jan Ivar Eeg og Nils Arnt lesser veden over i GH-en til Jan Ivar i Kongshavn.
Asbjørn stabler veden, vi trengte to turer over til Dampskipsbrygga på Østre Randøya.
På Dampskipsbrygga sto en tilhenger klar for omlasting. Jan Ivar rengjør båten etter vedtransporten.Kai Lindal i Speideren har hentet tilhengeren med ATVog kjørt den opp til Foreningshytta.
Eldar Wrånes dukket opp og hjalp til med å få veden i kjellen.
Veden er på plass, vinterveden er sikret. I Kongshavn så vi en våk som vi trodde var en musvåk. Ute ved hytta kom det en "musvåk" utover, mobbet av noen kråker. Eldar fikk bilder, og ei melding tikket inn seinere på dagen - det var en vepsevåk - han hadde studert bildene på pc-en!
Vi fikk også kløyvd litt og stablet veden som Hilde har samlet på øya.
Rolig helg på hytta med ræger, nystekt makrell (fisket av Jan Ivar).
Tekst og foto: Asbjørn Lie
Randøya 16.-18. juli 2010.

Ingen kommentarer: