Artsobservasjoner

søndag 18. juli 2010

Dagens art: Lappspove (18. juli)

Lappspove fotografert på Buholmsanden 17. juli 2010. Lappspoven hekker bl.a. i fjellstrøk i Nord-Norge. Vadefugl er tidlig i gang med trekket. Forbi Randøya går det et markert vestgående trekk i juli. Mange høyarktiske vadere er veldig tidlige.
Lappspoven blir observert årlig i området, men i lite antall. Fuglen har enda litt av den rustrøde sommerdrakten, og er en voksen fugl. Ungfuglene kommer gjerne seinere. Hovedtrekket av vadere foregår i august.
Buholmsanden er et fint gruntområde viktig for vadere og våtmarksfugl. Store blåskjellbanker gjør området til et godt hekke og oppvekstområde for b.a. tjeld,
De største vaderflokkene sees som regel ytterst i skjærene.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.
Østre Randøya: 17. juli 2010.

Ingen kommentarer: