Artsobservasjoner

mandag 12. juli 2010

Dagens art,12juli.Spurvehauk

Denne spurvehauken tok jeg bilde av i vinter gjennom stuevinduet. Den var tydligvis,
på jakt etter småfuglene ved huset. Survehauken er den rovfuglen som sees oftest i
bebygde strøk. Tekst og foto. Olav Didriksen


Ingen kommentarer: