Artsobservasjoner

onsdag 14. juli 2010

Dagens art: Svalestjert (14. juli)

Svalestjertlarver på strandkvann på Nordre Vassøya i Søgne 12. juli i år. Det er en stor og lett kjennelig larve som lever på skjermplanter.
Slik ser den voksne svalestjerten ut, en stor og flott sommerfugl som du legger merke til. Denne er fotografert på Østre Randøya, 26. juni 2005. Den er vanligst å se ute i skjærgården, men finnes også i innlandet.
Denne larven er fotografert på melkerot en skjermplante som finnes på fuktig mark. Det var også mye strandkvann i området, men det var tydelig at den foretrakk mjølkerot som vertsplante for larvene. Helleviga, 30. juli 2005.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: