Artsobservasjoner

torsdag 15. juli 2010

Dagens art: Rutpela maculata (fredag 16. juli)

Ei bille i trebukkfamilien, uten norsk navn, derfor det latinske i headingen. Den voksne billa besøker ofte blomster, her ryllik, for å beite pollen. Larven lever på død ved i lauvtrær (hvitråte), noe den gjør i et par år før den klekkes. Denne arten synes jeg at jeg ser ganske ofte i blomstrende veikanter. Død ved, mye varme og blomsterike veikanter er en god kombinasjon for arten. Fotoet er tatt langs veien inn til Terjevann tidlig i juli i år.

Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: