Artsobservasjoner

fredag 26. mars 2010
22.juni 2009 fant jeg en larvekoloni av Dvergbjørkspinner (Eriogaster arbusculae) ved Lundane på Hovden, og da selvfølgelig på dvergbjørk. Dette er suverent det sydligste funnstedet for arten.

Resultatet ble et 20-talls pupper.

Å klekke denne arten og den nærstående Bjørkespinneren som finnes i lavlandet krever tålmodighet. Puppen kan overvintre opptil 9 ganger!

Forleden klekker 3 hanner. Resten kommer til å overvintre minst en gang til.

Ingen kommentarer: