Artsobservasjoner

lørdag 13. mars 2010

Ta vare på naturperlene i ditt nærmiljø

Knoppsvanefamilie som beiter ålegras i Stæden, et viktig naturområde i Vågsbygd nær Ternevig. Ålegrasenger er svært viktige oppvekstområder for fisk og fugl.
..området er derfor et viktig oppvekstområde for siland..

..... makrellterna finner mat i gruntområdet og fostrer opp unger hvert år, makrellterna har gått kraftig tilbake de seinere årene på grunn av matmangel i havet, trolig på grunn av overfiske..
men her i grunnvannsområdet og ålegrasengene er det nesten alltid noe mat å finne..
...de siste årene er også hettemåka begynt å hekke på småholmene her inne, tjelden og fiskemåka har også traisjonelle hekkeholmer hvor de få være i fred...
i vinterhalvåret dukker dvergdykkerene opp og har her et av de viktigste beiteområdene i Kristiansand!
...... makrellterne som har fanget en småfisk..

......makrellterner i formasjonsflukt over Stræden, silender og Madeira i bakgrunnen..

....strandrødtopp vokser i strandenger har her noen vokseplasser, den står også på lista over truede- og sårbare arter. Slike våtmarksområder er veldig viktige for planter og dyr - og ikke minst for naturopplevelsen i nærområdet.

Knoppsvanefamilien har klart seg godt og fostret opp ungene sine i Stræden. I bakgrunnen Ternevik båthavn og bebyggelsen som trenger seg innpå - under min oppvekst var dette et nesten urørt naturområde, flere hekkeholmer for terner og måker er bygd ned.
Hvordan tar så vare på disse naturperlene?
Kristiansand kommune er i ferd med å rullere kommuneplanen, som er med på å bestemme hvilke områder som skal bygges ut, hvilke områder vi skal ta vare på.
Det er derfor viktig at vi passer på og ser etter at viktige naturperler som Stræden tas vare på som en viktig opplevelsesverdi og som viktig område for for fugler og dyr framover.
Zoologisk forening vil derfor engasjere seg i dette arbeidet, så vet du om et område som du mener det er viktig å ta vare på - sjekk utkastet til kommuneplan og se hvilke skjebne ditt område får.. isen ligger tykk i Stræden idag - men det er nå tid for å handle!
Ta kontakt med oss - og bli gjerne bloggforfatter og skriv om "ditt" område.
Mvh Asbjørn Lie, leder

1 kommentar:

TurboLotte sa...

Utrolig flotte bilder!