Artsobservasjoner

lørdag 6. mars 2010

Mens vi venter på våren - smeigedag på Lista


Fjæreplytt rundt 25 kom inn for landing på et lite skjær mellom Havika og Kviljoodden...studerte sjøorrehanner som fanget småfisk, sil?
..sangsvanene har hatt ei tøff tid med frosne ferskvann og
nedsnødde jorder, ser likevel å være litt mat å finne her...inne ved Straumen, innløpet til Framvaren lå en stor flokk toppender, litt kvinand
noen få sothøner og sangsvaner.

...se litt nærmere på den ene anda, det er en krysning mellom toppand og bergand (også på bildet ovenfor)


En smeigedag, godt og varmt i sola, men nattefrost holder trekkfuglene tilbake, det var kommet inn noe mer piplerker, duetrost i Fuglevika. Ellers både lappfiskand (hann), vandrefalk,
jaktfalk og voksen havørn i teleskopet!
6.mars Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: