Artsobservasjoner

mandag 1. mars 2010

VELLYKKET NATURMANGFOLD-ARRANGEMENT!

Agder naturmuseum og botaniske hage har i samarbeid med Norsk Zoologisk Forening Kristiansandsavdelingen invitert SFO'er til opplegg for å lære om pattedyr og fugler i vinterferieuka (uke 9) i 2010.
SFO-gruppene er fra 15-40 barn i alderen 6-11 år. Her gjør barna "fugletesten" .
Etter en kort gjennomgåing av pattedyrene, er det tid for at barna får teste seg selv. Mandag, første dagen, har det vært 3 SFO-grupper innom med totalt 66 barn.
Fuglene er ikke så greie å holde styr på! Heller ikke så lett når man ikke kan lese!
Etter at alle har tatt pattedyr-testen (15 arter) og fugletesten (10 arter), får alle diplom!
Ser vi framtidige medlemmer av NZF?
1.mars 2010 Beate S Johansen

Ingen kommentarer: