Artsobservasjoner

lørdag 27. mars 2010

Fjerning av ospeoppslag i Belteviga på Flekkerøya

.. dugnadsgjeng fra zoologisk forening i ferd med å rydde et område for osp, området er ei gammel eng hvor det er registrert mange sjeldne og truede insekter, se innslag om dette lenger nede på sida...

..litt av utstyret som ble brukt, stubbene ble penselet med et stoff (tilsatt blåfarge)for å hindre oppslag av nye osperønninger...
..nesten hele feltet er ryddet og Nils Arnt Nilsen er i ferd med å forberede lunchen, Grete Nilsen går over området å passer på at alle stubbene er penslet..

..dugnadsjengen, Kai Berggren (til venstre) initiativtaker til prosjektet og en dyktig entomolog (insektspesialist), Bjørn Vidar Olsson, Nils Arnt og Grete Nilsen..

Kai og Grete går over den åpne enga og sjekker at alle småplanter av osp er fjernet..

Nils Arnt fører motorsaga, og Kai sørger for at trærne faller riktig, de eldste ospene var bare rundt 15 år gamle...

Det var viktig å komme igang med felling og pensling av stubbene før sevja begynner å stige...
.. hensikten med prosjektet, som er støttet av Fylkesmannens miljøvernavdeling, er å ta vare på et viktig kulturlanskap med et rikt og sårbart biologisk mangfold..

...hvilke arter vi finner her, og hvilke positiv effekt skjøtselstiltaket gir vil vi komme tilbake til i seinere blogg-innlegg....

..enda ligger det igjen en stor haug med ved som skal kappes opp, så har du lyst til å bli med ta kontakt på bloggen, området skal være ryddet helt før vekstsesongen starter..

Belteviga (Raufidja) som området heter ligger Flekkerøya i Kristiansand i Oksø-Ryvingen landskapsvernområde...

Kristiansand 26. mars. Tekst og foto Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: