Artsobservasjoner

fredag 26. mars 2010


I forbindelse med skjøtsel av Belteviga kan det være kjekt å vite litt mer om hva man kan finne av sjeldne arter der ute.

Gjennom flere år med dagfangs og lysfellefangst har vi nå kommet opp i 825 sommerfuglarter. Av disse er hele 49 rødlistede etter Rødlista av 2006. Når ny liste foreligger ved neste årsskifte kan dette tallet ha endret seg noe.

Kommer til å legge ut noen bilder av sommerfugler fra stedet - ikke nødvendigvis bare rødlistede.Nattflyet Bjørkekveldfly (Acronicta tridens) er rødlistet og kun funnet i Drammen (1984) og Belteviga (2000).

Larven lever på løvtrær og busker.

Ingen kommentarer: