Artsobservasjoner

fredag 24. september 2010

Grønn løvgresshoppe

Grønn løvgresshoppe, Tettigonia viridissima, fotografert ved Randholmvågen på Østre Randøya 29. juni 2006, godt kamuflert i strannkvann.
På voksne individer rekker vingene godt utenfor bakkroppspissen. Gresspoppene er lett å høre nå tidlig høst. Den er vel forholdsvis vanlig? Det fins en annen spesiell løvgresshoppe på øya, sivgresshpppe, nede i havsivakssumpen sørøst på øya - der ble den funnet av Kai Berggren for første gang i Vest-Agder. Den skal jeg dra ut for å fotografere en dag. Den "synger så "høyt" at en trenger ultralyddetektor for å høre den. Løvgesshoppene har lengre antenner enn kroppen. 8 arter i Norge.
Tekst og fot: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: