Artsobservasjoner

søndag 12. september 2010

Lista 12. september

Værmeldinga var god, jeg kontaktet Odd Kindberg og vi tok ern tur til Lista. Brusfugl, etter hvert en sjelden art - den er gått kraftig tilbake de siste årene bl.a på grunn av omlegging i jordbruket.
Den holdt til i en flokk med heilo i stubbmark nær Lista fyr. Heiloen er en karakterfugl i fjellet i Norge. Sees ofte i jordbrukslandskapet under trekket.
Det var ti-tolv fugl i flokken.
En ung hann av sivhauk trakk forbi.
Sivhauken, en sjelden hekkefugl i Norge!
Vi brukte litt tid i leplantefeltene nær fyret. Hvilken art er dette?
Sett fra siden mye gult i vingen - en årsunge av stillits!
Ung stillits spiser frø fra veitistel! Stillits er ikke noen vanlig hekkefugl på Agder.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: