Artsobservasjoner

fredag 17. september 2010

Dagens art: Steinhumle

Steinhumle, Bombus lapidarius, i sitrontimian i den botaniske hagen på Agder naturmuseum 27. juli 2010.
Hovedsaklig sort humle med rødbrunn bakkroppspiss. Her på ei enkel georgine i hagen på Agder naturmuseum 4. august 2010. Det er en humleart som er blitt vanligere de seinere årene. Hanner og nye dronninger flyr i juli - august og går i hi rett etter parringen. Vi ser derfor ikke steinhumlene ute i naturen nå på høsten.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: