Artsobservasjoner

onsdag 1. september 2010

Dagens art: Myrhauk (1. september)

Ung myrhauk ved Grønningane like vest for Oksø fyr 28. august 2010. Den jaktet smågnagere.
Denne er rødbrun i brystet som skiller den fra hunnene som den likner ganske mye. Det er en kjerrhauk som hekker ved fjellmyrer i Norge. Jeg har sett den på Fokstumyra på Dovre. Mer avrundede vingespisser skiller den fra den sjeldne enghauken (og steppehauken) som bare forekommer som streifere i Norge.
Den har et hvitt pari ved halegumpen. Typisk for kjerrhaukene er at vingene er noe hevet slik at den de danner en V sett forfra. Myrhauk ser jeg nesten hvert år på denne tida ute i skjærane.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: