Artsobservasjoner

fredag 17. september 2010

Solitære veps - Graveveps

Av graveveps finnes det rundt 100 arter i Norge. Det kreves bedre litteratur for å kunne være sikker på artsbestemmelsen enn ei generell insektbok. Men det er noen flotte og interessante insekter det hadde vært spennede å studere nærmere.
Gravevepsene har giftbrodd som de lammer byttet med og som lagrer som mat til sine larver. Gravevepsene bygger reir i sand, jord, tre og hule stengler.
Gravevepsene kjennes på at forbrystet ikke når helt tilbake til vingeroten.
Denne ble fotografert på hagegullris 11. august 2010 i den botaniske hagen på Agder naturmuseum.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: