Artsobservasjoner

tirsdag 21. september 2010

Tilbakeblikk i arkivet

Storskarv med storfangst, kanskje ei skrubbe (flyndre) i utløpet av Lundeelva i Søne for to år siden, 21. september 2008.
Det er ikke alltid så lett å få maten på plass!

Hvordan skal dette gå?
Stræden for ett år siden, storskarv helt inne ved brygga 20. september 2009.
I fjor var det en vellykket hekking i Stræden, 5 av 6 unger vokste opp.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: