Artsobservasjoner

torsdag 2. september 2010

Flaggermus i zoologisk forening

Cristopher Denyers har invitert medlemmer i zoologisk forening til å komme å kikke på flaggermuskassene han har laget hjemme i Ospelia 11 i Vågsbygd. Her studerer Beate Johansen tre dvergflaggermus (sannsynlig) i ei av kassene. Olav Didriksen og Cristopher er tilskuere.
Her er en annen flaggermuskasse, men det er enda ikke registrert av flaggermusene har benyttet denne.

Flaggermuskasse med innlagt varme. I denne kassa satt det fire dvergflaggermus. Cristopher lager kassene selv. Han kommer opprinnelig fra England, hvor han har vært med i en flaggermusforening. Spennede forsøk som vi bør følge opp i zoologisk forening. Kjosdalen i bakgrunnen.
Vi avsluttet kvelden med en tur inn i Kjosdalen for å registrere flaggermus. På vi ned registrerte vi nordflaggermus. Ved Kjosbekken og hestebeitet registrerte vi en Myotis-art. Mulig vannflaggermus, men det kan også ha vært skjeggflaggermus/Brandtsflaggermus. Disse artene er vanskelig å skille på lyd/frekvens på flaggermusdetektoren. Vi så flaggermusene fly en til to meter over bekken inne i den tette skogen. Turen gikk videre inn til Storvannstemmen hvor vi observerte og hørte vannflaggermus. Muligens også skimmelflaggermus.
Kattugla hørte vi også inne i dalen.
Lenke til nettsted om flaggermuskasser: http://free.woodworking-plans.org/bat-house-plans.html

Ny flaggermustur i kveld (2. september), møt opp ved bommen til Marvika på Lund kl. 20.30.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: