Artsobservasjoner

fredag 3. september 2010

Dagens art: Krykkje (3. september)

Krykkjer som hekker på naust i havna i Rørvik i Nord-Trøndelag. Naustene er en del av omgivelsene til museet Nordveg. Hyggelig å høre krykkja igjen!Voksen krykkje til venstre to årsunger til høyre.

Krykkja kjennetegnes ved svarte bein og at den mangler hvitt i det svarte på vingespissen.


Ungene blir matet enda, og så seint som 25. august i år. Men ungene er flygedyktige, men holder enda til ved reiret på taket av naustet.


Hilsningsseremoni , den ene ungen er nettopp kommet inn for landing.


Søskenparet.

Krykkjene er ikke alltid like populære, det ble fortalt at kommunen sprengte vekk et berg krykkjene holdt til ved båthavna fordi de tilgriset fritidsbåtene. Resultatet ble at måkene flyttet over på hustakene i byen.

Jeg ble også med en tur til Sør Gjeslingan, et fiskevær ute i havet. Der skulle det være mange flere krykkjer. Men når vi kom ut 25. august var krykkjene dratt på havet. Også her hadde de spent opp nett for hindre at krykkjene skulle bygge reir innpå naustene.

Litt fjærpuss hører med!
Krykkja står på lista over sjeldne og truete arter i Norge som sårbar. I Artsdatabankens faktaark kan vi lese "Populasjonene på Runde, Sklinna, Røst og Hornøya er redusert med 75%, 85%, 50% og 50% siden 1980". Kan det skyldes menneskets overfiske i havet, som truer mange av sjøfuglbestandene langs Norskekysten.
Hyggelig bekjentskap med krykkja, som en bare ser i den ytre skjærgården vinterstid på Sørlandet.
Bildene er tatt i Rørvik 23.-25. august 2010.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: