Artsobservasjoner

fredag 17. februar 2012

Lista i februar, måker på jakt etter mat

Ung fiskemåke på stranda på Bauskje 11. februar. Det var mye tarefluer i blant tarebladene, og kanskje den klarte å fange noen av disse. Eller kanskje et krepdyr eller en insektlarve. Mye oppskyllt tare gir godt med mat.
Ei ung hettemåke i Fuglevika.En ung ærfuglhann fulgte med på hva som foregikk.

Hva er det hettemåka holder på med?


Den var på ivrig matjakt, plukket noen smådyr fra overflaten.


Her har den tatt sikte på en.


...og snapper den elegant. Jeg kunne ikke helt se hva det var, kanskje tarefluer som var blåst på sjøen. Mange av dem var det. Fint å studere hettemåkas jaktteknikk.


Tekst og foto: Asbjørn Lie


Lista 11. og 12. februar 2012.

Ingen kommentarer: