Artsobservasjoner

tirsdag 14. februar 2012

Lista i februar

Gjerdesmett i strandsonen på Bauskje, Nordhasselstrand på Lista, 11. februar
Det samme var rødstrupa.

Men hva er dette?

Ei svartstrupe, en litt mer uvanlig fugl - en sporadisk hekkefugl som relativt ofte er å se langs kysten på Lista vinterstid.

Og linerla, er våren kommet? Merkelig nok er dette en fugl som overvintrer. I den oppskylte taren var det mye tarefluer og tilsynelatende mye mat, selv når snøen og kulda setter inn. Ikke så rart at mange småfugl samler seg i fjæra når kulda setter inn.

Heipiplerke på moloen i Fuglevika. Kanskje den vanligste småfuglen i fjæra akkurat nå!

En enslig gråtrost, kanskje noen larver av tarefluer?

.. og svarttrosten.

Tekst og foto: Asbjørn Lie

Lista 11. og 12 februar 2012.


Ingen kommentarer: