Artsobservasjoner

torsdag 23. februar 2012

Utsyn: Triel Extremadura Spania

Triel, en vadefugl idet tørre steppelandskapet i Extremadura. Ikke lett å få øye på. Vi så den bare et par ganger i løpet av ei uke sist i mars 2011.
Den er bare en ytterst sjelden gjest i Norge, men er sett på Søgnejordet. Høyst sannsynlig så og hørte jeg en der ute i sommer.
Tekst og foto; Asbjørn Lie.
Spania mars 2011.

Ingen kommentarer: