Artsobservasjoner

onsdag 15. februar 2012

Vadere i februar på Lista

De fleste vaderene tar til vettet og dra til sørligere breddegrader på vinteren. Et unntak er kanskje fjæreplytten hvor mange overvintrer i de ytre skjærene.
Men det er alltid noen unntak, og vinteren på vestlandet er som regel ganske mild. Så det hender at enkelte tjeld, myrsniper, storspove og viper forsøker å overvintre.
Denne tundraloen ble fotografert på Bauskje på Lista 11. februar 2012.
Kanskje har den forsøkt å overvintre, eller er den på et tidlig vårtrekk?
Det er jo ikke så lenge til de første tjeldene pleier å komme.
I tillegg var det rundt 10 myrsniper i bukta, et par viper og en enkeltbekkasin. Mye mat er det nok å finne fjæra hvor det ligger store dynger med oppskyllt tang og tare. Vi så masse "tarefluer".

Myrsnipe i vinterdrakt.

Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Lista: 11. februar 2012.

Ingen kommentarer: