Artsobservasjoner

fredag 10. februar 2012

Utsyn: fremmed fugl i Europa vatreastrild

Denne fargerike eksotiske fuglen dukket opp i et kratt langs en grusvei i Extremadura.
En sjekk i fugleboka avslørte at det var en vatreastrild en arfikansk art som er introdusert til Pyreneerhalvøya hvor den nå hekker, først og fremst i Portugal. Et uventet møte, den ble borte nesten like raskt som den kom.
Tekst og foto: Asbjørn Lie
Extremadura mars 2011.

Ingen kommentarer: