Artsobservasjoner

onsdag 8. februar 2012

Naturvern anno 2012 ny lov - nye verktøy - ny giv

... er tittelen på et helgeseminar i Kristiansand 17.-18 mars 2012 i regi av SABIMA (SAmarbeidsrådet for BIologisk MAngfold). Seminaret holdes på Hotell Norge, Dronningens gate 5. Alle kan delta, og seminaravgiften er bå kun 200kr, noe som også dekker middag og overnatting. Reiseutgifter må du dekke selv. Programmet finner du på www.sabima.no

Kontaktinformasjon ved Anne Breistein anne.breistein@sabima.no 99026671/22363641.

Da sees vi på seminar i mars, vh Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: