Artsobservasjoner

mandag 20. februar 2012

Svalbardforedrag i zoologisk onsdag 22. februar på Agder naturmuseum

Alkekonge på hekkeplassen, ei stor ur like ved Longyearbyen.
Fjæreplytt ved Longyearbyen.
Eldar Wrånes var en tur i Lonyearbyen på Svalbard i månedskiftet mai - juni i år. Det er ei god tid for å oppleve fugl. De aller fleste artene som hekker på Svalbard finner du i dette området på den tida.
Onsdag 22. februar 2012 kommer Eldar på Agder naturmuseum for å vise bilder og fortelle om natur og dyreliv rundt Lonyearbyen. Møtet starter 18:30.
Det er et fellesmøte med lokallaget av ornitologisk forening.
Alle er velkommen.
Fotos: Eldar Wrånes

Ingen kommentarer: