Artsobservasjoner

mandag 6. februar 2012

Utsyn: Munkegribb Monfrague Spania

Munkegribb, med et vingepenn på oppimot 3m er et imonerende syn. Det er en av Europas sjeldneste gribber. Vi så noen få blant alle gåsegribbene på en høyde i Monfrague nasjonalpark.

Tekst og foto: Asbjørn Lie

Extremadura, Spania i slutten av mars i 2011.

Ingen kommentarer: