Artsobservasjoner

lørdag 18. februar 2012

Overvintrende sivspurv på Lista

Sivspurv i takrør, de aller fleste trekker ut av landet. Her i kanten av av ei grøft i jordbrukslandskapet.

Tross en kuldeperiode har det vært en fin vinter for arter som forsøker å oveleve vinteren hos oss.

Tekst og foto: Asbjørn Lie

Lista 11. februar 2012.

Ingen kommentarer: