Artsobservasjoner

søndag 9. mai 2010

Black adder og orkideer på Gjesøya i Tvedestrand

Hoggorm, nesten helt svart - noe som er nokså vanlig på kysten på Sørlandet.
Hoggormen som vi fant på en lokalitet med...

... søstermarihand. En flott orkide som finnes helt i havkanten i Tvedestrand. Ellers finnes den flere plasser opp gjennom Setesdalen helt til fjellet nord for Hovden. Søstermarihand står på listen over sjeldne og truete arter i Norge.
I et fuktdrag undersøkte vi en lokalitet med legepestrot. Arten har bare hannblomster i Norge. Den er en innført art som er satt på ei svarteliste, kanskje ikke så velkommen? På Sørlandet er det mest en kuriositet - forløpig. Du kan lett finne den i Kongsgårdbukta i Kristiansand - hvor den har stått veldig lenge!
Sandmorkel ble tidligere anbefalt som matsopp, men måtte forvelles godt! Idag vet vi at den er veldig giftig og regnes ikke lenger som matsopp. I motsetning til de fleste sopp finner du den på våren.
Gammel lauvet lind - et flott syn som er nokså vanlig i kyststrøk på Sørlandet - og minner om gamle driftsformer!
Eikebroddsopp på en gammel rotten eikestubbe. Det var mye død ved, og gammel skog på øya, noe som gjør den til en spennende lokalitet for vedboende sopp.
Bildene er tatt på Agder botaniske forenings ekskursjon til Gjesøya i Tvedestrand 9. mai 2010. Artig å være på tur med så mange dyktige soppksperter, botanikere. Du finner link til Agder botainiske forening til høyre på sida her.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: