Artsobservasjoner

fredag 28. mai 2010

FUGLESANGTUR til Timenes 27.mai 2010

Vi gikk fra kl 1730 til kl 2200 en flott runde på Nedre Timenes, visstnok en fast runde som Eldar Wrånes har. Det var sol, men kraftig vind og kald luft denne dagen.
Vi var 7 personer som var med på årets fuglesangtur med NZF-Kristiansand: Eldar Wrånes (turleder), Tor, Asbjørn, Bjørn Vidar, Bjørn H, Olav, Beate.
Vi hørte 34 fuglearter, og fant mange sportegn fra fugler og pattedyr. Her har vi funnet hodeskallen til en død elgkalv (hann). Vi lot den ligge!
På steinen her ligger en mårlort, typisk plassert midt på stien på en forhøyning. Stien krysser steingjerdet akkurat her. Det er tydelig at mårer bruker menneskestiene for å markere området sitt.
Denne hvite lorten er en revelort, og den er blitt hvit fordi den har ligget så lenge at kalken i knoklene fra byttedyret har løst seg opp og farger lorten hvit. Vi ser at det er både fjær og små knokler i lorten.

Her holder Asbjørn en ferskere revelort i hånda som ikke har rukket å bli hvit enda. Det er typisk for revelort at den går ut i en spiss i den ene enden.

Vi måtte klatre i veldig bratt og ulendt terreng enkelte steder, der både hofteproteser og pacemaker fikk kjørt seg!
De to hullene i bakken her har grevlingen laget, antakelig har den gravd opp et jordvepsbol. Ofte ser man da rester av vepsebolet, men vi fant ikke noen rester her.
Hvem har skrapt iltert på bakken her? Jo, det er rådyrbukken! Han markerer territoriet sitt ved å skrape med kløvene på bakken rett foran et lite tre, og så skraper han i stammen på treet med geviret sitt. Veldig små trær kan bli skikkelig maltraktert!

Fersk hakkespetthull i ei råtten bjørk - kan det være hvitryggspett? Dette er et veldig fint område for spetter med mye død ved.Vi hadde en liten pause på en knatt med utsyn over Fivann, og der så vi rett bort på et bokfinkreir! Vi satt ikke lenge for ikke å forstyrre bokfinken som sikkert ruger nå.


Mye død ved i Timenes-skogen er supert for det biologiske mangfoldet. Slike døde trær på kryss og tvers bør varme alle naturinteressertes hjerter!Trillrundt hull tyder på at det er vånd som bor i bakken her! Kan forveksles med grevlingens snutehull, når den graver en mark opp av bakken med snuten.Fuglesangsekskursjonens siste stopp - ved sjøboden til Wrånes langs ytre Drangsvann.
Strandsniper, låvesvaler og tårnseilere så vi her.
Jeg fikk oppfrisket sangen til munk, hagesanger, tornsanger, løvsanger, bokfink, gjerdesmett og måltrost - det var kjempeflott! Tusen takk til Eldar som er en ypperlig turleder!
tekst og fotos: Beate Strøm JohansenIngen kommentarer: