Artsobservasjoner

søndag 2. mai 2010

Spettene trives i skog med mye død ved

Ei dvergspett satt og trommet i en høystubbe av bjørk, med knivkjuker, i vårsola. Bildet er tatt i Lyngbudalen naturrreservat i Rossevannsområdet. Området er vernet på grunn av forekomsten av barlind. Men området har også mange andre kvaliteter, mye død ved som gir mat til spetter. Gamle spettehull gir igjen husrom for hullrugere som svarthvit fluesnapper som også var kommet til Lyngbudalen 2. mai.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: