Artsobservasjoner

tirsdag 25. mai 2010

Kattuglene i Randesund

Kattugleunge klar for ringmerking.
Jan Ivar Eeg sjekker rundt tretti kattuglekasser i Randesund. I år var det bare hekking i to (pluss ei privat kasse). To kull med hhv to og tre unger ble ringmerket.

Jan Ivar med en av ungene.

..som her får en ring på foten. I fjor ble det ringmerket 39 unger i de samme kassene. Det tyder på at det er mindre smågnagere i år?
Randesund 25.mai
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: