Artsobservasjoner

tirsdag 11. mai 2010

Dagens art: Steinkobbe (11.mai)

Nyskjerrig steinkobbe kommer inn for å sjekke fotografen, bildet er tatt i Fosseviga i Kristiansandsfjorden.
Steinkobba synes å ha blitt noe vanligere i Kristiansandsområdet de siste årene, men den står på lista over sjeldne og truede arter som sårbar.

Nærmøte med steinkobben - en flott naturopplevelse.
Steinkobber på et skjær i Kristiansandsfjorden midtvinters for et par år siden.
Steinkobbe i det siste dagslyset 25. desember 2008.
Til tross for at steinkobben er en truet art betales det fremdelse skuddpremie på den i Norge! Selene er også blitt kalt havets ulver! Mon tro om ikke menneskets rovfiske er mye verre!
Uansett er nærmøter med sel stor naturopplevelse,
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: