Artsobservasjoner

lørdag 1. mai 2010

Dagens arter, seljeflyene


Seljeflyene er en gruppe nattfly som er blant de første som klekker om våren.

En del nattfly overvintrer som imago i likhet med neslesommerfugl og dagpåfugløye, mens seljeflyene overvintrer som puppe. Sommerfuglen er ferdig utviklet i puppen allerede om høsten, og er dermed klar for klekking nå varmen kommer om våren.

Larvene lever på ulike løvtrør, busker og urter, noen har spesialisert seg på spesifikke treslag.Buemerket seljefly (Orthosia gothica) er nok det vanligste seljeflyet, og er utbredt over hele landet.

Variant av buemerket seljefly, relativt godt kamuflert.Tvillinplettet seljefly (Anorthoa munda) er det største og sjeldneste seljeflyet. Bare kjent fra tre eksemplarer i Norge , to på Tromøya og ett på Østre Randøy i Kristiansand i 2007!

Larve av Gult seljefly (Orthosia miniosa) lever paradokasalt nok på eik!
Sjelden art som bare finnes langs Sørlandskysten og ved ytre Oslofjord.


Gult seljeflyLite seljefly (Orthosia cruda) lever for det meste på eik. Er vanlig langs sørlandskysten.


Tverrlinjet seljefly (Orthosia cerasi) er vanlig nordover til Trondheim.
Larve av tverrlinjet seljefly er veldig ulik larven til gult seljefly. Karakteristisk med den lyse tverrflekken bakerst. Lever på ulike løvtrær og busker.Plettseljefly (Orthosia populeti). Lokalt vanlig til Trøndelag. Larven lever på osp.Brunbåndseljefly (Orthosia opima), lokalt vanlig nord til Mjøsa.
Pussig nok har jeg ikke sett den i Kristiansand på mange år, mens den er veldig vanlig i området ved Einarsneset i Farsund.
Larven lever først og fremst på selje og vier.
Punktseljefly (Orthosia gracilis) er utbredt nord til Mjøsa.
Finnes også rund Kristiansand, men et ett av de sjeldnere seljeflyene.
Larven lever oftest på selje, men jeg har ofte funnet den på bringebær.


Variabelt seljefly (Orthosia incerta) bærer navnet med rette. Varierer så kolossalt at man nesten ikke finner to like eksemplarer. Lever på en mengde ulike trær og busker.
Vanlig til Nordland.
Tekst og foto: Kai Berggren

Ingen kommentarer: