Artsobservasjoner

onsdag 26. mai 2010

Rapport fra Bykle i Pinsehelga

Fjellrypehann på en topp nær Bykle sentrum. Store høydeforskjeller innenfor korte avstander gir et stor spenn i arter. Fjellrype og kjernebiter innenfor en radius på noen få kilometer.
Søstermarimand stod på sitt beste i helga. Denne lokaliteten i kyrkjebygda blir skjøttet med årlig slått for å ta vare på den sjeldne- og truete orkideen.

Stokkandhann på ei blank vannflate en tidlig morgen.


Krikkanda er en vanlig and ved ferskvann og i myrområder i Bykle.

Granmeis i fjellbjørkeskog med spredte furu.

En hare trykker for fotografen i ei myr en tidlig morgenstund.

Det er lemenår, her et dødt dyr, vi hørte og så mange dyr i helga. Men det var lite rovfugl å se.
Enkeltbekkasin fotografert i en veikant ovenfor Hovden.
Flaggspett (hann på bildet), svartspett og grønnspett ble observert nede ved Bykle sentrum.
Grønnsisik hann, vanlig å høre i skogen.
Den mest spesielle observasjonen var en kjernebiter, som ble observert nær bebyggelsen ved Bykle sentrum. Sikkert en flittig gjest ved fugleforingsplassene.

Dompap hann - en flott fugl! Vanlig ved foringsplassen (solsikker).

Dompap-hann i oppflukt.
Beveren finnes helt opp i bjørkeskogen, det hender også at den går helt opp i høyfjellet!

Svømmende bever.

En bever tok snarveien over ei landtunge..

Beveren på vei ned i elva igjen.
og trakk videre langs bredden.
I ei bukt med mye vannplanter traff vi på denne beveren, Den dykket hele tida for å hente opp vannplanter. Halen vippet opp i været - et underlig syn.
Bever beitende på vannplanter!

Spredte gamle furuer, mange gamle kjemper i bjørkedomnert skog oppbrutt av myrer!

Buskskvetten fant vi mest ved dyrket mark!

Men hva er dette, en måltrost med deformert nebb - likevel så det ut til at den fant seg mat i eng i sentrum av Bykle.

Gråtrosten vanlig i fjellbjørkeskogen og i jordbrukslandskapet.

Duetrosten er nok vanligere en de fleste er klar over i litt skrinn barskog på Agder.
Rødvingetrost, vanlig å høre i fjellbjørkeskogen.

Grå fluesnapper observerte vi flere plasser i skogen i Bykle.

Svarthvitfluesnapper er nokså vanlig helt opp i fjellbjørkeskogen.

Svarthvitfluesnapper hunn.

Såerle, fjellrasen av gulerla traff vi på mange steder, i myr, ved jordbruksland og i kjerr i bjørkeskogen.

Trepiplerke, helt opp mot tregrensa.
Tekst og foto: Asbjørn Lie, pinsa 2010.

Ingen kommentarer: