Artsobservasjoner

onsdag 19. mai 2010

Dagens art: Stæren (19. mai)

Stæren på matleiting i plenen ved Agder naturmuseum, en typisk biotop for arten. Stæren, en vanlig fugl, som er gått kraftig tilbake de siste årene. Den er nå med på lista over sjeldne- og truede arter (rødlista) som nær truet. Dette skyldes den sterke tilbakegangen de siste årene, Kanskje det har sammenheng med endringer i landbruket med mindre beitedyr? Det er typisk å finne stæren på matleiting der husdyr beiter og holder graset kort. I eng med grasproduksjon blir graset for høyt til at det blir en passende beiteområde for stæren. Kortklipte plener i hager og parker er gode erstatningsområder for stæren. Det er ikke så lett å få stær i fuglekassa lenger. Hvordan er det med stæren der du bor?
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: