Artsobservasjoner

søndag 16. mai 2010

Borteli i Åseral 14. og 15. mai

Fjellskog, det meste av skogen er ungskog, snøen ligger enda på toppene og i nordskråninger!
Linerla er vanlig langs vann og vassdrag. Skogen er oppbrutt av myrer hvor buskskvetten og sivspurven satt og sang.
En flokk med svartender, det var 4 hanner og tre hunner, et mindre vanlig syn. Områdene i indre Agder er et viktig hekkeområde for arten. Av andre ender ble det sett krikkand, stokkand, toppand og kvinand.
Jan Ivar Eeg i ferd med å sette opp ei perleuglekasse, han hadde nylig hørt perleugla i området!
På grunn av alle kassene han har satt opp hørte vi mye svarthvitfluenapper, rødstjert og kjøttmeis i området!

I år fikk han perleugle i ei kasse i området.
Kassa som perleugla hekket i var av "kattugletype", natt til 15. mai hørte vi også kattugla tute - men ingen av kassene hadde kattuglehekking.
Det var fire små unger i perleuglekassa, men de var enda for små til å bli ringmerket!
Furustokkjuke, Phellinus pini, på ei gammel furu. En sjelden sopp på gamle furutrær.
Jan Ivar med ei giga ntiskgammel nedfallt furu.

Spredt i området finnes rester etter en gammel storvokst furskog. Mestparten av skogen i området er forholdsvis ung.


Storlom i et innlandsvann på hjemturen.

Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: