Artsobservasjoner

søndag 21. november 2010

Bevertur til Abusland 20. november

Vinteren er kommet og vi stabber oss inn til en beverlokalitet Bjørn Haugerud at lokalisert ved Fossvannet på Abusland. Bjørn Vidar i tet, etterfulgt av Jan Ivar, Arnhild, Beate og Tor.
Her har beveren kappet opp en bjørkestamme i passende beter. Det var tydlige sleper ned til vannet. Isen var allerde ganske tykk så beveren er seint ute.

Beate og Bjørn ved ei kjempestor osp som beveren har begynt å gnage på.
Iskunst i bekken!

Beverfelt osp gir også mye lettilgjengelig mat for haren, beveren er nøkkelart i skogen som gir gode vilkår for andre arter. Det skapes også mye død ved som er viktig for sopp og spetter. Den demmer opp og skaper fine våtmarksområder for våtmarksfugl.
Fiberrike ekskrementer etter haren.
Jan Ivar og Bjørn kikker nærmere på et bevergnag.
Beate i kjent stil på leting etter spennende ting til bruk når hun på barnegrupper på besøk på Agder naturmuseum.
Bål hører med, kaffe og en matbit, Arnhild fra venstre - Bjørn, Tor, Bjørn Vidar og Jan Ivar.
Vi avsluttet turen med kaffe og en matbit på hytta til Bjørn. En fin flokk med dompap på den rikholdige foringsplassen til Bjørn. Her holdt det også til tre flaggspett, fire fem granmeis, blåmeis, kjøttmeis, spettmeis og ei nøtteskrike.
Et ekorn i fullt firsprang ved hytta. En flott tur i et vinterlig novemberskog.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: