Artsobservasjoner

mandag 15. november 2010

Dagens art 15 nov. Havsule


Havsule (Morus bassanus) er den største av nord-Atlanterens hekkende sjøfugler.Er meget lett og kjenne igjen, med sitt svakt gule hode,store nebb og lange vinger med svart vingespiss. Den største kolonien er på Runde ved Ålesund. Beate og meg så en på ettersommeren ved lyngør når vi prøvde fiskelykken.Tekst og foto. Olav Didriksen

Ingen kommentarer: