Artsobservasjoner

søndag 28. november 2010

Toppdykker i Høllen 28. november

Det lå en flokk med 15-20 svartender utenfor stranda på Åros.
Det er noen små dykkender lett kjennelige på de lyse kinnene.

Adskillig mindre enn ærfuglhannene i bakgrunnen.
Det ser ut til å være fordelaktig å jakte sammen, nesten alle gikk ned samtidig.
Hanner er helt svart med gult på nebbet, men den er langt sjeldnere å se. Hunner og ungfugl er ganske vanlige å se. Nå holder det seg en liten flokk på Høllesanden.
Tidligere i høst så jeg en toppdykker her, trolig den samme som denne.
De langsgående strekene på hodet viser at det er en unge av året, kalt en 1K, dvs i første kalenderår.
Toppdykkeren er nokså sjelden å se langs Sørlandskysten, det er ikke hvert år jeg ser den.
Svartandflokken med toppdykkeren i bakgrunnen. I tilleg lå det tre sjøorrer, 15-20 ærfugl, seks kvinender mye stokkand og litt måkefugl i Høllen denne søndag ettermiddagen. I Kusseviga, bl.a. en smålom, litt kvinand og ei sjøorre.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: