Artsobservasjoner

torsdag 18. november 2010

Stilstudie av alkekonge

Alkekonge 6-7. november 2010. Jeg traff på alkekonger spredt i skjærgården fra Borøya i Søgne til Andøya i Vågsbygda.
Alkekonge før dykk. Alkekongen hekker i Arktiske strøk, selv har jeg opplevd store kolonier i ur på Svalbard.
Det er den minste av alkefuglene, og den eneste av dem som ikke hekker ved fastlands-Norge.
Som alle alkefugl bruker den vingene ("flyr under vann") når den jakter plankton under vann.
På Sørlandet kalles de gjerne putter, jeg har hørt uttrykket "putt-i-graud" fra Flekkerøya.
Fjærpuss.
Enkelte fugl (individer) er lite sky, denne svømte helt opp under båten, og kunne lett vært tatt med hånda.
Artig i skjærgården når alkefugle kommer i oktober november. Men nesten alle artene er truet på grunn av overfiske, klimaendringer.
Alkekongen er den eneste av alkefuglene som ikke regnes for å være truet. De kan henge sammen med at den beiter plankton, altså lenger ned i næringskjeden. Enda driver vi ikke storstilt fiske på planton. Mens maten til de andre alkefuglene ofte blir fisket opp til mat for oppdrettsfisk.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: