Artsobservasjoner

torsdag 25. november 2010

Snøspurv, en vinterfugl på Sørlandskysten.

Snøspurv
Snøspurv hunn i første vinterdrakt, Lista 1. november 2008. Her blant tang og tare i fjæra.
Sjangsen for å treffe på den er stor om vinteren i strandområder og på dyrka mark. Det er en tøff fugl som hekker i høyfjellet. På Svalbard er den det absulutt vanligste spurvefuglen.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: